Gaspar Viver
Gaspar ViverAdvocat & Assessor Laboral
Tel: 971.573.664
Mobil: 628.988.488
E-mail: gviver@nominorabogados.com

Gaspar Viver

Amb 17 anys d’exercici professional ha actuat en els ordenis jurisdiccionals Civil i Social, en defensa d’interessos tant de particulars, treballadors i empreses. Especialitzat en matèria de: acomiadaments/sancionis; reclamació de drets laborals. Realització d’auditories laborals a empreses, gestió i solució de problemàtiques amb els treballadors. Expedients de regulació d’ocupació. Negociador de convenis col·lectius autonòmics i d’empresa des de fa 5 anys. Reclamació d’incapacitats i prestacions laborals. Reclamació de quantitats en matèria civil, desnonaments per falta de pagament, precaris, incapacitats civils, elaboració de contractes d’arrendament, compravenda, serveis.

Llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Va ingressar en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats dels Illes Balears (ICAIB) en 1.999.

 • Gestió d’empreses
 • Liquidació d’empreses
 • Tancament Fiscal i Comptable. 2004. Efectes formals normativa Comptable NIC. CISS.
 • Seminari Curso Comptabilitat en interpretació de Balanços. 2005. Fundació EPJ-ICAIB
 • Curso “Llei Concursal i la seva Reforma pel R.D 3/2009. COTME.
 • Curs Expert en Relacions Laborals i Seguretat Social 2.010-2011.
 • Curs Prevenció Blanqueix Capitals 2.013.
 • Participant del Fòrum Aranzadi Social des del 2.013 fins a l’actual 2.017.
 • Castell
 • Català
 • Anglés
 • Francés