Els Nostres Professionals

Manuel Bordoy
Manuel BordoyAdvocat & Soci Fundador
Tel: 971.720.738

E-mail: mbordoy@nominorabogados.com

Currículum Vitae

Gregorio Illescas
Gregorio IllescasAdvocat & Soci fundador
Tel: 971.716.873

E-mail: gillescas@nominorabogados.com

Currículum Vitae

Virginia Nuñez
Virginia NuñezAdvocada & Sòcia fundador
Tel. 971.77.11.94

E-mail: vnunez@nominorabogados.com

Currículum Vitae

Gaspar Viver
Gaspar ViverAdvocat & Asessor Laboral
Tel: 971.573.664
Móvil: 628.988.488
E-mail: gviver@nominorabogados.com

Currículum Vitae

Professionals del dret amb els mateixos valors i principis en l’exercici de l’advocacia.

L’equip professional de Nominor Abogados té una àmplia experiència en els àmbits del dret civil, penal, mercantil i administratiu, tant en l’assessorament extrajudicial com en la defensa davant els tribunals, i ofereixen sempre un servei de màxima qualitat a particulars i també a empreses, associacions, fundacions i, fins i tot, administracions públiques.